Prestup z inej školy

Som druhák na ….. a chcel by som prestúpiť na FMK

Ako študent inej školy musíte normálne prejsť prijímačkami. Po prijatí však môžete požiadať o uznanie skúšok. Niektorých druhákov z iných VŠ, ktorí sa k nám hlásia, môžeme po prijatí preradiť hneď do druhého ročníka. Nie je to však pravidlo. Závisí to od vašich doterajších výsledkov, doterajšieho študijného programu a predmetov, ktoré ste absolvovali.

Prestup z jedného študijného programu na druhý (v rámci FMK)

Prestupy študentov FMK z jedného študijného programu na druhý - napr. z KOMU na TEDI - schvaľuje dekanka fakulty. Písomnú žiadosť s krátkym zdôvodnením odovzdajte na dekanáte, prípadne ju pošlite poštou na adresu: Dekanát fakulty masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda Námestie Jozefa Herdu 2 917 01 Trnava Berte prosím na vedomie, že odoslanie žiadosti o prestup ešte neznamená, že bude schválená. Ak bude vaša žiadosť schválená: môžete podať žiadosť o uznanie absolvovaných p...

Môžem si podať prihlášku keď ešte študujem na inej škole?

Samozrejme. Každý môže študovať na toľkých školách, koľko zvládne. Takže ak študujete inde a poškuľujete po FMK, pokojne si podajte prihlášku a rozhodnete sa až keď vám oznámime verdikt. Mali by ste však vedieť, že keď chcete študovať dva študijné programy naraz, ten druhý si platíte tak, ako keby ste ho študovali po skončení toho prvého. Výška poplatku závisí od jednotlivých škôl a ich fakúlt. V prípade, že by ste študovali dva odbory na rovnakej škole, na väčšine z nich poplatky neplatíte. Ak...

Ako postupovať, keď mám štátnice až po termíne uzávierky Mgr. prihlášok?

Vyplnenú prihlášku spolu s CV pošlite v riadnom termíne. Keď úspešne zoštátn icujete, zaplatíte poplatok a pošlete nám o tom doklad spolu s overenou kópiou vysvedčenia o štátnej skúške.

Uznáte mi skúšky?

Keď prejdete prijímačkami, môžete požiadať o uznanie niektorých skúšok.Preštudujeme si sylaby vašej školy a pozrieme sa aké ste mali výsledky. V podobných predmetoch uznávame skúšky, ktoré ste spravili na A prípadne B.