Prerušenie vs. ukončenie štúdia

Pri prerušení sa počíta s tým, že v štúdiu budete pokračovať neskôr.

Dôvodom na prerušenie štúdia môže byť napr. narodenie dieťaťa - možno zistíte, že to nestíhate ani s individuálnym študijným plánom. Alebo sa vám dramaticky zhorší zdravotný stav. Alebo získate skvelé, no časovo veľmi náročné pracovné miesto. Prípadne prechádzate komplikovaným životným obdobím a chcete si nechať niektoré veci v kľude rozležať. Štúdium môžete prerušiť maximálne na 2 roky. Po skončení prerušenia pokračuješ ďalej tam, kde si skončil.

Pri ukončení ide o definitívne predčasné zanechanie štúdia. Žiadate oňho vtedy, keď žiadne pokračovanie v budúcnosti neplánujete. Je to pre vás uzavretá kapitola.

Všetky detaily prerušenia i ukončenia štúdia rieši študijný poriadok, § 22 a § 23.