Kontakty na vyučujúcich a študijné oddelenie

Každý zamestnanec UCM komunikuje cez adresu meno.priezvisko@ucm.sk. Spolu s konzultačnými hodinami ich majú zverejnené vo svojich profiloch.

Na profily sa dostaneš cez stránky katedier (sekcia O fakulte). Profil pedagóga môžeš otvoriť aj priamo cez URL. Má tvar http://fmk.sk/profil/meno-priezvisko. A samozrejme, môžeš použiť aj vyhľadávanie a vyhľadať meno pedagóga.

Kontakt na študijné oddelenie nájdeš na http://fmk.sk/studijne-oddelenie/