Mám vypisovať do prihlášky predchádzajúcu VŠ, ktorú som však nedokončil?