Vlastná téma záverečnej práce

Ak máte vo výhľade konkrétnu tému budúcej záverečnej práce, najlepšie urobíte, keď ju čo najskôr prediskutujete so svojim potenciálnym vedúcim práce. Treba to riešiť rok dopredu - ideálne v druhej polovici zimného semestra 2. ročníka Bc., resp. 1. ročníka Mgr. Absolútny dedlajn je prvá polovica januára. Neskôr už s vlastnou témou veľmi nepochodíte. Na prelome januára a februára sa totiž schvaľuje zoznam tém na nasledujúci akademický rok. No a od momentu schválenia sa už s témami nedá hýbať. Môžete ich akceptovať tak, ako sú vypísané, alebo nechať tak.