Predmety v 1. ročníku Aplikované mediálne štúdiá (AMES)

 • cudzí jazyk (anglický jazyk alebo nemecký)
 • jazyková kultúra
 • teŕia masovej komunikácie 
 • propeudetika mediálnych štúdií
 • psychologická propedeutika
 • etika v masmediálnej komunikácii
 • manažment a marketing
 • mediálna výchova v systéme neformálneho vzdelávania
 • teória výchovy
 • estetika v masmediálnej komunikácii
 • teória práva a ústavné právo
 • audiovizuálna tvorba
 • dejiny európskej kultúry