Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny má každý pedagóg napísané vo svojom profile. Menia sa každý semester, takže si ich priebežne sleduj. Konzultačné hodiny platia len počas obdobia výučby. V skúškovom období si konzultácie s pedagógom dohodni cez e-mail.

Ako nájsť profily

Na profily sa dostaneš cez stránky katedier (sekcia menu O fakulte). Profil pedagóga môžeš otvoriť aj priamo cez URL. Má tvar http://fmk.sk/profil/meno-priezvisko. A samozrejme, môžeš použiť aj vyhľadávanie a vyhľadať meno pedagóga.