Z čoho sa počíta priemer?

Celkový študijný priemer zo strednej školy počítame na základe koncoročných vysvedčení z  1. – 3.ročníka + z polročného vysvedčenia zo 4. ročníka

Na päťročných školách (napr. bilingválne gymnáziá) sa počíta z koncoročných vysvedčení z 2. - 4. ročníka a z polročného vysvedčenia v 5. ročníku.

Priemer sa počíta zo všetkých známok okrem správania.