Oslovovanie vyučujúcich

Na akademickej pôde si ľudia na správnom titulovaní dosť potrpia. Keď budeš každého oslovovať pán profesor - ako na strednej - zhovadíš sa. Skôr než sa vyberieš za vyučujúcim, pozri si aké má tituly. Oslovuj ich vždy najvyšším dosiahnutým titulom. Postupnosť je takáto: Bc. -> Mgr. -> PhDr. -> PhD. -> doc. -> prof.

Príklady:

prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.=  pán profesor 
PaedDr. Andrej Habiňák, PhD. = pán doktor
doc. Ing. Andrej Trnka, PhD. = pán docent
Mgr. Juliána Mináriková, PhD. = pani doktorka/pani prodekanka