Z čoho sa robia prijímačky? Je nejaká talentová skúška?

Prijímačky pozostávajú z dvoch testov: testu z cudzieho jazyka (Nj alebo Aj) + z testu zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu. V študijnom programe vzťahy s médiami, teória digitálnych hier nie je na výber Nj, test je pre všetkých z Aj.

Za každý test môžete získať 100 bodov (spolu 200 bodov). V oboch testoch musíte dosiahnuť aspoň 50 % úspešnosť. Okrem toho môžete získať ďalšie body (max. 100) za študijné výsledky počas štúdia na strednej škole.