Z čoho sa robia prijímačky? Je nejaká talentová skúška?

Prijímačky pozostávajú z dvoch testov: testu z cudzieho jazyka (Nj alebo Aj) + z testu zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu. Pri študijnom programe teória digitálnych hier robíte aj ústny prijímací pohovor z odbornej pripravenosti a rozhľadu.

Za každý test môžete získať 100 bodov (spolu 200 bodov).