Kde nájdem prihlášku na Mgr. štúdium?

Najlepšie je keď sa vyplníte prihlášku elektronicky. Ušetríte nám jej prepisovanie do systému, za čo vám na oplátku odpustíme 5 € z poplatku za prijímačky. Tu je link: https://e-prihlaska.ucm.sk/ais/eprihlas/#/home 

Ak z nejakého dôvodu chcete vypĺňať prihlášku perom, tu je aktuálne tlačivo: https://www.portalvs.sk/sk/dokumenty-na-stiahnutie/21