Môžu si študenti meniť a prispôsobovať rozvrh alebo je to od začiatku fixné?

Rozvrhy sú rozdelené na ročníky a študijné programy a skupiny - po dohode s vyučujúcim možno chodiť na výučbu (prednášky, semináre, cvičenia) s inou skupinou. Rozvrhy sa inak meniť nedajú.