Erasmus

V rámci programu Erasmus+ môžete časť štúdia absolvovať v zahraničí. Tento program Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy je zameraný na mobility a spoluprácu vo vysokoškolsom vzdelávaní v Európe.

Podrobné info o štúdiu v zahraničí nájdeš na http://fmk.sk/studijne-pobyty-v-zahranici/