Musím mať všetky predmety zapísané v AISe?

Samozrejme! Ako inak by vedeli na študijnom oddelení skontrolovať, že si poctivo plníte všetky povinnosti?

Jedinou výnimkou je, ak napr. nejaký ateliér alebo kabinet navštevujete dobrovoľne, bez nároku na kredity a v rámci vlastného voľna.