Komu mám odovzdať potvrdenie o praxi?

Každému študijnému programu to zapisuje niekto iný. Zoznam týchto pedagógov a podmienky absolvovania praxe nájdeš na: https://fmk.sk/odborna-prax/.