Každý prijatý študent môže požiadať o pridelenie internátu. Potrebné informácie o internátoch dostanete od p. Soni Krahulcovej.

Vedúca Študentského domova:
Mgr. Soňa Krahulcová
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 402
Telefón: 033 5565 176
E-mail: sona.krahulcova(zav.)ucm.sk

Úradné hodiny:

Pondelok:    neúradný deň
Utorok:    8:30 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Streda:    neúradný deň
Štvrtok:    8:30 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Piatok:    neúradný deň

Môžu za mňa vybaviť ubytovanie rodičia? Cez leto budem v zahraničí

Áno môžu. Ale musia si vybaviť notársky overené splnomocnenie na preberanie pošty, pretože dekrét o výsledku prijímačiek posielame do vlastných rúk. Človek so splnomocnením môže následne požiadať o pridelenie ubytovania. V lete zasadá ubytovacia komisia, ktorá vám ho pridelí alebo nepridelí - podľa toho, koľko bude záujemcov, ako ďaleko to máte do Trnavy, atď. Podrobné informácie budú v propozíciách, ktoré posielame spolu s dekrétom o prijatí na FMK.

Keď nedostaneš internát

Naše ubytovacie kapacity sú však menšie ako býva prejavený záujem zo strany študentov. Stáva sa, že aj naši študenti musia žiadať o miesto na internáte inej školy. Veľa študentov to však rieši spoločným ubytovaním na privátoch, ktorých ceny sú v Trnave veľmi prijateľné. Skúste pozrieť bedrooms.sk, roommates.sk, spinkaj.sk atď.