Existuje nejaká príručka, z ktorej sa môžem pripravovať?

Áno, každý rok vydávame príručku, ktorá slúžia ako východisko pre test všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu. Môžte si ju objednať emailom u p. Hruškovej: alena.hruskova@ucm.sk