Obrázkový návod ako vyplniť elektronickú prihlášku

1. Zaregistrujte sa v systéme 

Po načítaní stránky kliknite vpravo na “Registrácia”. Zadajte svoj e-mail, meno a priezvisko a heslo. Pomocou týchto údajov sa budete môcť opätovne prihlásiť do informačného systému, kde si môžete svoje prihlášky ukladať a postupne upravovať.

Elektronická prihláška - registrácia

Heslo musí mať najmenej 5 znakov. Kvôli zvýšeniu bezpečnosti odporúčame použiť aspoň jednu číslicu alebo špeciálny znak (zavináč, hviezdička atď.).

Pri zadávaní údajov si skontrolujte všetky údaje, najmä e-mailovú adresu. Budete ju potrebovať na prípadnú ďalšiu komunikáciu s pracovníkmi univerzity alebo keď zabudnete svoje heslo.

Ak nebudete vedieť vyplniť nejaký údaj, pozrite si manuál alebo nám napíšte prostredníctvom online chatu.

2. Vyberte si študijný program

Ak ste sa už zaregistrovali, vo vyhľadávacom okne nájdete študijný program, na ktorý si chcete podať prihlášku, a vložíte si ho do “aktovky”.

Elektronická prihláška - výber študijného programu

Vybraný študijný program nájdete na pravej strane, keď kliknete na tlačidlo Moja aktovka.

Elektronická prihláška - moja aktovka

Kliknite na “Nová prihláška a zvoľte cudzí jazyk, z ktorého budete robiť prijímaciu skúšku a kliknite na tlačidlo “Hotovo“.

Elektronická prihláška - výber jazyka

3. Vyplňte prihlášku

Kliknutím na tlačidlo “Vyplň” sa dostanete do prihlášky. Pri vypĺňaní môžete postupovať podľa manuálu.

Niekoľko tipov:

  • pri zadávaní rodného čísla nezabudnite na lomku (/),
  • ak v ponúkanom zozname (študijných odborov, škôl atď.) nenájdete vhodnú alternatívu, po vytlačení prihlášky chybný údaj opravte perom,
  • ak používate systém elektronickej žiackej knižky, známky môžete získať priamo z neho,
  • do prihlášky vypisujete priemery za jednotlivé ročníky: koncoročné vysvedčenie 1. – 3. ročník a polročné vysvedčenie zo 4. ročníka a známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk,
  • ako prílohy označte “životopis” a “potvrdenie od lekára”.

Do formulára prihlášky sa môžete vrátiť a údaje meniť. Po každej zmene nezabudnite prihlášku uložiť.

4. Vygenerujte PDF súbor

Po dokončení vypĺňania prihlášky stlačte tlačidlo “Potvrdiť“. Sprístupní sa možnosť vygenerovať finálnu tlačovú formu prihlášky a príkaz na úhradu poplatku za prijímacie konanie.

Potvrdenú prihlášku už nie je možné v systéme modifikovať, ale prípadné chyby môžete vo vytlačenej podobe prepísať perom.

Elektronická prihláška - potvrdenie

5. Prihlášku vytlačte

Po kliknutí na tlačidlo Detail sa zobrazí konečná podoba prihlášky. Skontrolujte ukážku pred tlačou, prípadne upravte nastavenia tlačiarne tak, aby každá strana vošla na jeden list A4. Prihlášku môžete tlačiť aj obojstranne.

6. Vytlačenú prihlášku podpíšte

Prečítajte si vyhlásenie a prihlášku podpíšte.

7. Pripojte potrebné dokumenty

K vytlačenej a podpísanej prihláške pripojte tieto dokumenty:

  • potvrdenie o zaplatení poplatku – lepí sa na tretiu stranu prihlášky,
  • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať na vysokej škole,
  • overené kópie koncoročných vysvedčení z 1. – 4. ročníka a overenú kópiu maturitného vysvedčenia,
  • životopis.

Potvrdenie o zaplatení poplatku” dopíšte perom pod prílohy, podobne “Kópie vysvedčení“, ak ste maturovali pred rokom 2017.

8. Podpísanú prihlášku odošlite poštou

Uzávierka prihlášok je 31 marca (Bc.), 31. mája (Mgr.) a 14. júla 2017 (PhD.). Pri posielaní poštou rozhoduje dátum na poštovej pečiatke. 

Prihlášku posielate na adresu:
Študijné oddelenie FMK UCM
Fakulta masmediálnej komunikácie
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava