Koľko bodov musím získať aby ste ma prijali?

Minimálny počet bodov, ktorý potrebujete získať, je polovica zo všetkých možných bodov. Záleží však na celkovom poradí a naplnení smerných čísel (predpokladaného počtu prijatých študentov):
Celkový počet tvoria:
  • všeobecno-vedomostný test (max. 100 bodov)
  • test z cudzieho jazyka (max. 100 bodov)
  • výsledky počas štúdia na strednej škole (max. 100 bodov)
Ak sa však niektorý študijný program nenaplní, môže sa aj táto hranica znížiť.