Zmena témy záverečnej práce

Pri všetkej zodpovednosti pri výbere témy sa môže stať, že časom svoje rozhodnutie prehodnotíte. Napríklad zistíte, že ste značne podcenili svoju orientáciu v danej problematike.

V takom prípade treba ihneď požiadať o zmenu témy, najneskôr do konca semestra, v ktorom ste si tému volili.