Zmena témy záverečnej práce

Pri všetkej zodpovednosti pri výbere témy sa môže stať, že časom svoje rozhodnutie prehodnotíte. Napríklad zistíte, že ste značne podcenili svoju orientáciu v danej problematike.

V takom prípade treba ihneď požiadať o zmenu témy. Každá katedra má svoj vlastný termín, dokedy takéto žiadosti akceptuje, no všeobecne sa za dedlajn považuje termín odovzdania zadania (niekedy v druhej polovici októbra).