Heslo na wifi

Od akademického roka 2017/2018 je prístup do internetu cez WiFi na UCM vyžadované meno a heslo.

  • meno: osobné číslo; (nájdete ho v AISe)
  • heslo: rodné číslo bez lomky (/); (dá sa zmeniť

Nastavenia pripojenia:

  • názov: UCM (pozor, záleží na veľkosti písmen!)
  • zabezpečenie: WPA2 Enterprise
  • autentifikačný protokol: PEAP
  • overovací protokol: MSCHAPv2
  • vonkajšia (anonymná) identita: prázdne (nevypĺňať)

Detailné informácie o univerzitných WiFi vrátane video-návodov na pripojenie nájdete na http://wifi.ucm.sk