Kedy sa dozviem výsledky?

Výsledky prijímacieho konania zasielame každému uchádzačovi poštou v priebehu júla.

Tip: Zásielku treba prebrať osobne. Ak je šanca, že si zásielku nebudete môcť vyzdvihnúť, dohodnite sa s rodičmi, alebo inou dôveryhodnou osobou. Je však potrebné, aby si daná osoba vybavila splnomocnenie na preberanie poštových zásielok.