Štipendiá

Za vynikajúce študijné výsledky môžete získať finančnú podporu na štúdium. Rovnako oceňujeme mimoriadne výskumné projekty alebo umelecké výkony. Pozrite si zoznam štipendijných fondov, ktorými podporujeme vaše štúdium.

Podrobné informácie nájdeš na http://fmk.sk/studium/stipendia/