Mgr. štúdium

Kde nájdem prihlášku na Mgr. štúdium?

U nás na webe, presne tu: https://fmk.sk/prijimacky/elektronicka-prihlaska/

Mám vypisovať do prihlášky predchádzajúcu VŠ, ktorú som však nedokončil?

Áno, treba ju uviesť, spolu s dátumom odkedy dokedy ste na nej študovali. Akurát vynecháte údaj o dosiahnutom titule.

Môžem po skončení Bc. na inej škole prestúpiť na Mgr. na FMK?

Pokiaľ študujete príbuzný odbor, tak môžte. Študijný odbor _masmediálne štúdiá _sa prelína s mnohými odbormi, dokonca aj s tými, s ktorými by ste to možno nečakali. Príbuzné študijné odbory zo sústavy študijných odborov sú: * žurnalistika * teória a dejiny žurnalistiky * knižnično-informačné štúdiá * sociológia * politológia * estetika * kulturológia * psychológia * teológia * dejiny a teória umenia * slovenský jazyk a literatúra * verejná politika a verejná správa *...

Musím po skončení tretieho ročníka zase robiť prijímačky?

Ak ste študentom FMK, tak nie - pokračujete automaticky. Ak k nám idete z inej školy, tak áno, musíte urobiť prijímačky.

Treba v prihláške na Mgr. vypísať aj absolvované predmety?

Nie, stačí priložiť kópiu výpisu so známkami. Dostanete ho pri promóciách spolu s diplomom. Keď ste náš študent, stačí obyčajná kópia. Bakalári z iných škôl musia poslať úradne overenú kópiu. Ak v čase uzávierky ešte nebudete mať promócie za sebou, vyžiadajte si na študijnom oddelení potvrdenie o tom, že ste úspešne zoštátnicovali. Výpis známok pošlete dodatočne.

Treba aj potvrdenie od lekára?

Nie, netreba.