Konzultácie cez skúškové obdobie

Konzultačné hodiny platia len počas semestra. Počas skúškového obdobia si konzultácie s vedúcim práce dohodnite e-mailom uvedenom v jeho profile na web stránke FMK. Štandardne má každý pedagóg profil v tvare https://fmk.sk/profil/meno-priezvisko