Čo je AIS

Akademický informačný systém (AIS) slúži na rôzne veci, ako prvákovi ti doň študijné zapíše predmety, v ostatných ročníkoch si to už budeš vypisovať sám. V AIS-e si tiež môžeš pozerať ďalšie veci (napr. svoju hroznú fotku), zapisuješ sa cezeň na skúšky, aj kontroluješ hodnotenia. V treťom a piatom (2. Mgr.) ročníku si nahráš svoju záverečnú prácu, vytlačíš licenčné zmluvy, nájdeš si tam tiež posudky na bakalárku a diplomovku atď. 

Ako prihlasovacie meno do AISu slúži číslo ISICu (musíš si ho vyzdvihnúť) a ako heslo rodné číslo bez lomky.