Kedy budú zverejnené témy dizertačných prác?

Témy dizertačných prác zvykneme zverejňovať v máji - júni, po schválení vedeckou radou. Zverejňujeme ich v sekcii Prijímačky > Doktorandské štúdium. V tejto sekcii si tiež môžete pozrieť zoznam tém z predchádzajúcich rokov.