Kedy mi dáte vedieť, že ma beriete bez prijímačiek?

Ak viete, že máte priemer do 1,50, relaxujte a čakajte, kým vám v priebehu júla nepríde dekrét o prijatí. Ak ste si to náhodou vypočítali zle a nespĺňate limit 1,50, pošleme vám pozvánku na prijímačky.