Vezmete ma bez prijímačiek, keď mám priemer 1,52?

Žiaľ nie. Berieme do úvahy dve desatinné miesta - niekde tá hranica byť musí. U nás je ňou priemer 1,50. V prípade horšieho priemeru vám príde pozvánka na prijímačky.