Zmena vedúceho záverečnej práce

Ak si s vedúcim práce nesadnete, môžete požiadať o jeho zmenu. Nového vedúceho práce si však musíte nájsť sami. Môže to byť problém, pretože musíte nájsť pedagóga, ktorý:

  1. sa vo vašej téme vyzná;
  2. bude ochotný viesť vás;
  3. bude mať voľnú kapacitu. Každý pedagóg totiž môže viesť práce max. 10 študentom. 

Ak máte tento krok za sebou, musíte podať Žiadosť o zmenu témy/vedúceho práce, a to najneskôr do konca semestra, v ktorom si tému vyberáte. Ak ste teda napr. na dennom štúdiu, tému si vyberáte v priebehu letného semestra v druhom ročníku. Ak by ste si chceli tému alebo školiteľa zmeniť, máte na to čas do konca letného semestra.