Ubytovanie

Každý prijatý študent môže požiadať o pridelenie internátu. Všetky informácie o internátoch dostanete od p. Soni Krahulcovej.

Vedúca Študentského domova:
Mgr. Soňa Krahulcová
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 402
Telefón: 033 5565 176
E-mail: sona.krahulcova(zav.)ucm.sk

Úradné hodiny:

Pondelok:    neúradný deň
Utorok:    8:30 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Streda:    neúradný deň
Štvrtok:    8:30 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Piatok:    neúradný deň

 

Môžu za mňa vybaviť ubytovanie rodičia? Cez leto budem v zahraničí

Áno môžu. Ale musia si vybaviť notársky overené splnomocnenie na preberanie pošty, pretože dekrét o výsledku prijímačiek posielame do vlastných rúk. Človek so splnomocnením môže následne požiadať o pridelenie ubytovania. V lete zasadá ubytovacia komisia, ktorá vám ho pridelí alebo nepridelí - podľa toho, koľko bude záujemcov, ako ďaleko to máte do Trnavy, atď. Podrobné informácie budú v propozíciách, ktoré posielame spolu s dekrétom o prijatí na FMK.

Keď nedostaneš internát

Ak si nedostal internát, môžeš na hľadanie ubytovania využiť FB FMK - ale tam je to dosť neprehľadné, takže do budúcnosti vám vymyslíme niečo, kde by ste si mohli vymieňať informácie tohto druhu. Dovtedy hľadajte - Google vie všetko, napr. bedrooms.sk, roommates.sk, spinkaj.sk atď.