Treba prikladať vysvedčenia?

Keď maturujete tento rok, vysvedčenia z prvých troch ročníkov + polročné vysvedčenie zo 4.ročníka nemusíte prikladať. Známky totiž vpisujete priamo do prihlášky a dávate ich potvrdiť škole / preklápate elektronickú žiacku knižku. Poslať musíte len kópiu koncoročného vysvedčenia zo 4. ročníka (resp. 5. - pri 5-ročnom štúdiu) a tiež kópiu maturitného vysvedčenia. Kópie musia byť úradne overené a musíte ich poslať najneskôr do 10.6.2022.

Kópie vysvedčení prikladajú len študenti, ktorí už majú maturitu za sebou. Tí musia poslať overené kópie notárom koncoročných vysvedčení + kópiu maturitného vysvedčenia.