Individuálny študijný plán

Nadštandardne vyťažení študenti môžu požiadať o schválenie individuálneho študijného plánu. Pri individuálnom študijnom pláne si študent dohodne s každým pedagógom osobitné podmienky absolvovania jeho predmetu (zvyčajne 50 % dochádzky + špecifické požiadavky vyučujúceho).

Individuálny študijný plán schvaľujeme najmä:

  • zo zdravotných dôvodov,
  • ak sa študentka stará o malé dieťa,
  • ak niekto študuje aj na inej VŠ,
  • alebo je aktívny športovec.

Podmienky sú detailne popísané v tejto smernici: https://fmk.sk/download/formulare/FMK_smernica-ISP.pdf