Základné informácie

Môžem si podať prihlášku na dva študijné programy?

Nie. Na fakultu možno podať len jednu prihlášku na jeden študijný program.

Poplatok za prijímačky

Poplatok za prijímačky je 40 €. Poplatok je nutné zaplatiť prevodom na účet, poštové poukážky neakceptujeme. Banka: Štátna pokladnica Účet: 7000071919/8180 Variabilný symbol: 32107 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919 SWIFT: SPSRSKBAXXX Nezabudnite si zaobstarať doklad o úhrade poplatku. Buď screenshot z internet bankingu, alebo potvrdenie, ktoré dostanete na pobočke o zrealizovaní vkladu na účet. Je to povinná prí...

Termíny

Bc. štúdium - Deň otvorených dverí: 11. 2. 2022 - Uzávierka prihlášok: 22. 4. 2022 - Prijímačky: 7. jún 2022 (MARK a KOMU), 6. - 10. jún (TEDI) - Vyhodnotenie prijímačiek: júl 2022 - Zasadnutie ubytovacej komisie: júl 2022 Mgr. štúdium - Uzávierka prihlášok: 31. 5. 2022 - Prijímačky: jún 2022 PhD. štúdium - Zverejnenie tém: cca máj 2022 - Uzávierka prihlášok: 8. júl 2022 - Výberové konanie: august 2022 Prijímačky je nutné absolvovať vo vypísaných termínoc...

Deň otvorených dverí 2022 - DOD FMK

Deň otvorených dverí FMK sa uskutoční v piatok 11. 2. 2022. Pre bližšie informácie sledujte náš FB - FMK UCM v Trnave.

Školné (len externé štúdium a rigorózne konania)

- Bc. študijné programy: 500 € ročne (štvorročné študijné programy) - Mgr. študijné programy: 500 € ročne (trojročné študijné programy) - PhD. študijné programy: 950 € ročne (štvorročné študijné programy). - Poplatok za rigorózne konanie: 400 €