Bc. štúdium

  • Deň otvorených dverí: 11. 2. 2022
  • Uzávierka prihlášok: 22. 4. 2022
  • Prijímačky: 7. jún 2022 (MARK a KOMU), 6. - 10. jún (TEDI)
  • Vyhodnotenie prijímačiek: júl 2022
  • Zasadnutie ubytovacej komisie: júl 2022

Mgr. štúdium

  • Uzávierka prihlášok: 31. 5. 2022
  • Prijímačky: 

PhD. štúdium

  • Zverejnenie tém: cca máj 2022
  • Uzávierka prihlášok: 8. júl 2022
  • Výberové konanie: august 2022

Prijímačky je nutné absolvovať vo vypísaných termínoch. Náhradné termíny nie sú možné.