Bc. štúdium

  • Deň otvorených dverí: 8. februára 2019
  • Uzávierka prihlášok: 30. apríla 2019
  • Prijímačky: 11. jún 2019
  • Vyhodnotenie prijímačiek: júl 2019
  • Zasadnutie ubytovacej komisie: júl 2019

Mgr. štúdium

  • Uzávierka prihlášok: 31. mája 2019
  • Prijímačky: august 2019

PhD. štúdium

  • Zverejnenie tém: cca máj 2018
  • Uzávierka prihlášok: 13. júla 2018
  • Výberové konanie: august 2018

Prijímačky je nutné absolvovať vo vypísaných termínoch. Náhradné termíny nie sú možné.