Ako to na FMK chodí

Štúdium na FMK očami študentky

Keď bola naša študentka Viky prváčka (2015/2016), naša _alma mater_ ju veľmi zaujala a chcela sa pridať do kruhu všetkých #fmkpeople. V niekoľkých článkoch bezprostredne a zábavne opisuje všetko, s čím sa na Fakulte masmediálnej komunikácie stretáva a jednoducho prepája svoj prechod z "_obyčajnej_" strednej školy na "cool-ozajstnú" vysokú. * http://bit.ly/24lXqrL * http://bit.ly/24lXurs * http://bit.ly/1rQy0l4 * http://bit.ly/1Z6QOqa * http://bit.ly/1SIYcrz * http://bit.ly/24lXDL...

Predmety v 1. ročníku Aplikované mediálne štúdiá (AMES)

* cudzí jazyk (anglický jazyk alebo nemecký) * jazyková kultúra * teŕia masovej komunikácie * propeudetika mediálnych štúdií * psychologická propedeutika * etika v masmediálnej komunikácii * manažment a marketing * mediálna výchova v systéme neformálneho vzdelávania * teória výchovy * estetika v masmediálnej komunikácii * teória práva a ústavné právo * audiovizuálna tvorba * dejiny európskej kultúry

Predmety v 1. ročníku Media relations (VZME)

* anglický jazyk * marketing * propeudetika mediálnych štúdií * teória mediálnej komunikácie * psychológia médií * dejiny žurnalistiky * informatika * estetika v masmediálnej komunikácii * všeobecná ekonomikcá teória * marketingová komunikácia * masmediálna informatika * efektívna komunikácia * spoločenská zodpovednosť médií * sociálno-kultúrne kontexty komunikácie * seminár multimediálnej tvorby * výcvik prezentačných zručností

Predmety v 1. ročníku Teória digitálnych hier (TEDI)

* anglický jazyk * dejiny masovej komunikácie * propeudetika digitálnych hier * hry v dejinách kultúry * mediálna informatika * výrazové prostriedky digitálnych hier * etika nových médií * všeobecná ekonomická teória * psychológia a sociológia komunikácie * prípadové štúdie digitálnych hier * dramaturgia digitálnych hier * scenáristika a kybertextualita hier * socilogické a psychologické pôsobenie hier * tvorba webových stránok - volitelný predmet * fotografické p...