Treba v prihláške na Mgr. vypísať aj absolvované predmety?

Nie, stačí priložiť kópiu výpisu so známkami. Dostanete ho pri promóciách spolu s diplomom. 
Keď ste náš študent, stačí obyčajná kópia. Bakalári z iných škôl musia poslať úradne overenú kópiu. 

Ak v čase uzávierky ešte nebudete mať promócie za sebou, vyžiadajte si na študijnom oddelení potvrdenie o tom, že ste úspešne zoštátnicovali. Výpis známok pošlete dodatočne.