Pokyny pre externistov

Spolu s rozvrhmi denných študentov budú aj externisti vedieť, kde a aké predmety budú mať. Predmety pre externistov nie sú rozvrhnuté na dni v týždni, ale na termíny, t. j. pri každom dátume máte uvedené predmety, ktoré sa budú vyučovať, čas a miestnosť, kde sa budú vyučovať. Aj externisti majú svojich koordinátorov, na ktorých sa môžu obrátiť.