Môže ma do ďalšieho roka štúdia zapísať niekto iný?

Môže, ale musí mať úradne overené splnomocnenie. Overia Vám ho buď na mestskom / obecnom úrade alebo u notára.