Musím po skončení tretieho ročníka zase robiť prijímačky?