Poplatok za prijímačky

  Papierová prihláška Elektronická prihláška
Bc. 40 € 35 €
Mgr. 30 € 25 €
PhD. 35 € 30 €

Poplatok je nutné zaplatiť prevodom na účet, poštové poukážky neakceptujeme.

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000071919/8180
Variabilný symbol: 31907
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky
IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919
SWIFT: SPSRSKBAXXX

Nezabudnite si zaobstarať doklad o úhrade poplatku. Buď screenshot z internet bankingu, alebo potvrdenie, ktoré dostanete na pobočke o zrealizovaní vkladu na účet. Je to povinná príloha k prihláške.