Musím vyplniť všetky predmety, alebo stačí len profilové?

Do prihlášky zapisujete známky zo všetkých predmetov, pretože na základe toho vypočítame váš študijný priemer - či máte nárok ísť bez prijímačiek, alebo nie.

Za profilové predmety môžete získať body navyše.