Môžem na FMK robiť PhD. keď som študoval na inej škole?

Môžete, za predpokladu, že ste študovali niektorý z príbuzných odborov:

 • žurnalistika
 • teória a dejiny žurnalistiky
 • knižnično-informačné štúdiá
 • sociológia
 • politológia
 • estetika
 • kulturológia
 • psychológia
 • teológia
 • dejiny a teória umenia
 • slovenský jazyk a literatúra
 • verejná politika a verejná správa
 • verejná správa a regionálny rozvoj