Voliteľné predmety

Voliteľné predmety ti umožnia prispôsobiť si štúdium tak, aby vyhovovalo tvojmu osobnému zameraniu. Zvyčajne to býva tak, že si treba zvoliť 3 PVP (povinne voliteľné predmety) alebo 2 PVP a jeden voliteľný. Ak máš spolu 60 kreditov, tak každý ďalší predmet je už navyše, ale, samozrejme, môžeš si ich zapísať aj viac. Na výber je viac ako 50 voliteľných predmetov, takže možnosti profilovať sa sú naozaj veľké. V ankete (2016) študenti odporučili najmä tieto predmety:

Aktuálny zoznam predmetov:

 • Analýza a interpretácia rekl. komunikátov
 • Ateliér experimentálnej fotografie KEFA
 • Ateliér komunikácie v médiu fotografie
 • Ateliér vizuálnej komunikácie a intermediálnej tvorby
 • Ateliér výtvarnej kultúry
 • Autorská AV tvorba
 • Autorské literárne praktikum
 • Autorské praktikum kamera, strih
 • Časopis Atteliér
 • Digitálne médiá
 • Elektronické médiá
 • Filmová a televizna tvorba pre deti a mládež
 • Filozofia 20. storočia
 • Hovorca a médiá
 • Kabinet eventov
 • Kabinet filmovej tvorby
 • Kabinet medzinárodných vzťahov
 • Kabinet nových médií
 • Kabinet onlinovej žurnalistiky
 • Kabinet public relations
 • Kabinet SOMO (social/mobile)
 • Kabinet telovýchovy a športu
 • Kabinet výskumu verejnej mienky
 • Kabinetné praktikum onlinovej žurnalistiky
 • Kultúra riešenia konfliktov
 • Marketing služieb a cestovného ruchu
 • Marketingová informatika
 • Médiá a probácia
 • Mediálny ateliér rozhlas (Aetter)
 • Nové trendy a médiá
 • Online marketing
 • Personálny marketing
 • Praktikum reklamnej tvorby
 • Prezentačný seminár
 • Propagačná a reklamná grafika
 • Protokol a médiá
 • Public relations
 • Reklamná fotografia a dizajn
 • Seminar kreativity
 • Seminár multimediálnej tvorby
 • Seminár z EN/Odborná komunikácia v EN
 • Storočie reklamy
 • Teória a prax animátorskej tvorby
 • Tréning marketingovej komunikácie
 • Tréning marketingovej komunikácie
 • Tvorba web stránok
 • Typografia a dizajn
 • Umenie v marketingovej komunikácii
 • Univerzitný spevokol
 • Univerzitný spevokol
 • Základy multimediálnej komunikácie