Záverečné práce

Praktické tipy na písanie záverečnej práce

Všetci končiaci študenti povinne absolvujú Seminár k záverečnej práci, v rámci ktorého im skúsení pedagógovia vysvetlia čo a ako. Je toho však dosť a na niektoré veci neostane čas. Preto sme spracovali e-mailový seriál _Dežo drtí diplomovku_. Po zaregistrovaní do mailing-listu vám každé tri dni pošleme tip ako pohnúť s vašou záverečnou prácou. Niektoré vás usmernia v premýšľaní: * ako si vybrať tému, * ako napísať zadanie, * koľko respondentov získať; iné sú skrz-naskrz praktické: ...

Vlastná téma záverečnej práce

Ak máte vo výhľade konkrétnu tému budúcej záverečnej práce, najlepšie urobíte, keď ju čo najskôr prediskutujete so svojim potenciálnym vedúcim práce. Treba to riešiť rok dopredu - ideálne v druhej polovici zimného semestra 2. ročníka Bc., resp. 1. ročníka Mgr. Absolútny dedlajn je prvá polovica januára. Neskôr už s vlastnou témou veľmi nepochodíte. Na prelome januára a februára sa totiž schvaľuje zoznam tém na nasledujúci akademický rok. No a od momentu schválenia sa už s témami nedá hýbať. Môže...

Zmena vedúceho záverečnej práce

Ak si s vedúcim práce nesadnete, môžete požiadať o jeho zmenu. Nového vedúceho práce si však musíte nájsť sami. Môže to byť problém, pretože musíte nájsť pedagóga, ktorý: - sa vo vašej téme vyzná; - bude ochotný viesť vás; - bude mať voľnú kapacitu. Každý pedagóg totiž môže viesť práce max. 10 študentom. Ak máte tento krok za sebou, musíte podať Žiadosť o zmenu témy/vedúceho práce (https://fmk.sk/download/zaverecne-prace/FMK_Ziadost-o-zmenu-temy-alebo-veduceho.doc), a to najneskôr ...

Zmena témy záverečnej práce

Pri všetkej zodpovednosti pri výbere témy sa môže stať, že časom svoje rozhodnutie prehodnotíte. Napríklad zistíte, že ste značne podcenili svoju orientáciu v danej problematike. V takom prípade treba ihneď požiadať o zmenu témy, najneskôr do konca semestra, v ktorom ste si tému volili.

Konzultácie cez skúškové obdobie

Konzultačné hodiny platia len počas semestra. Počas skúškového obdobia si konzultácie s vedúcim práce dohodnite e-mailom uvedenom v jeho profile na web stránke FMK. Štandardne má každý pedagóg profil v tvare https://fmk.sk/profil/meno-priezvisko