Voliteľné predmety

Koľko voliteľných predmetov musím mať zapísaných v XY roku štúdia?

Bc. AMES - denní
Z povinne voliteľných predmetov si študent vyberie 14 (2 v každom semestri prvého a tretieho roka a 3 v každom semestri druhého roka štúdia – 1. rok = 4 PVP, 2. rok = 6 PVP, 3. rok = 4 PVP) . Študenti si môžu jeden PVP predmet nahradiť výberovým predmetom.

Bc KOMU - denní
Z povinne voliteľných predmetov (PVP) si študent vyberie 14 (2 v každom semestri prvého a tretieho ročníka a 3 v každom semestri druhého ročníka – 1. ročník = 4 PVP, 2. ročník = 6 PVP, 3. ročník = 4 PVP) . Študenti si môžu v každom semestri jeden PVP predmet nahradiť výberom z ponuky výberových predmetov. 

Bc MARK - denní
Z povinne voliteľných predmetov si študent vyberie 14 (2 v každom semestri prvého a tretieho ročníka a 3 v každom semestri druhého ročníka – 1. ročník = 4 PVP, 2. ročník = 6 PVP, 3. ročník = 4 PVP) . Študenti si môžu jeden PVP predmet nahradiť výberom z ponuky výberových predmetov.

Bc TEDI - denní
Z povinne voliteľných predmetov si študent vyberie 14 (2 v každom semestri prvého a tretieho ročníka a 3 v každom semestri druhého ročníka – 1. ročník = 4 PVP, 2. ročník = 6 PVP, 3. ročník = 4 PVP) . Študenti si môžu jeden PVP predmet nahradiť výberom z aktuálnej  ponuky výberových predmetov.

Koľko môžem mať voliteľných a koľko výberových predmetov?
Študenti si môžu v každom semestri jeden PVP predmet nahradiť výberom z ponuky výberových predmetov. 

Je možné zmeniť si povinne voliteľný predmet?
Zmena povinne voliteľného predmetu je možná v prvých dvoch týždňoch príslušného semestra a len z dôvodu kolízie v rozvrhu (ak sú dva predmety v rovnaký čas).

Do kedy si môžem zmeniť voliteľné predmety?
Zmena voliteľných predmetov je možná počas prvých dvoch týždňov semestra na študijnom oddelení. Ak ale môžem poradiť, určite si to nenechávajte na posledný možný deň.