Prestup z jedného študijného programu na druhý (v rámci FMK)

Prestupy študentov FMK z jedného študijného programu na druhý - napr. z KOMU na TEDI - schvaľuje dekanka fakulty. Písomnú žiadosť s krátkym zdôvodnením odovzdajte na dekanáte, prípadne ju pošlite poštou na adresu:

Dekanát fakulty masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Námestie Jozefa Herdu 2
917 01 Trnava

Berte prosím na vedomie, že odoslanie žiadosti o prestup ešte neznamená, že bude schválená.

Ak bude vaša žiadosť schválená: môžete podať žiadosť o uznanie  absolvovaných predmetov, ktoré má Váš študijný program obsahovo zhodné s tým, na ktorý chcete prestúpiť. Zároveň Vám budú predpísané diferenčné skúšky na predmety, ktoré máte rozdielne. Zjednodušene povedané, ak ste KOMU a chcete prestúpiť napr. na TEDI, dorobíte si ich špecifické predmety.