ISIC je medzinárodná študentská karta. Slúžia ako doklad o štúdiu, na prihlasovanie do AISu a rôzne iné veci. Okrem toho na ňu môžeš cestovať za študentské ceny a získaš zľavy na rôzne vstupenky, služby atď.

Zoznam zliav nájdeš na webe ISIC-u a tiež v brožúre, ktorú dostaneš spolu s preukazom.

Nové študentské preukazy a prolongačné známky na existujúce ISIC-y sa budú vydávať v pracovných dňoch od 2. do 30. septembra 2016 od 8.00 hod. do 14.00 hod. na prízemí budovy UCM (Nám. J. Herdu 2) v presklenej zasadačke rektora. V piatok 2.9.2016  len do 12.00 hod.