ISIC je medzinárodná študentská karta. Slúžia ako doklad o štúdiu, na prihlasovanie do AISu a rôzne iné veci. Okrem toho na ňu môžeš cestovať za študentské ceny a získaš zľavy na rôzne vstupenky, služby atď.

Zoznam zliav nájdeš na webe ISIC-u a tiež v brožúre, ktorú dostaneš spolu s preukazom.

Nové študentské preukazy a prolongačné známky na existujúce ISIC-y sa vydávajú počas septembra. Aktuálne dátumy nájdeš vždy na https://www.ucm.sk/sk/