Školné (len externé štúdium a rigorózne konania)

 

  • Bc. študijné programy: 500 € ročne (štvorročné študijné programy)
  • Mgr. študijné programy: 500 ročne (trojročné študijné programy)
  • PhD. študijné programy: 950 € ročne  (štvorročné študijné programy).
  • Poplatok za rigorózne konanie: 400 €