Účasť na imatrikuláciách

Účasť na imatrikulácii je dobrovoľná, avšak v prvom rade je to slávnostný akt prijímania do študentskej obce a FMK túto tradíciu ctí, preto by bolo spoločensky vhodné, aby ste sa zúčastnili.